Bestyrelse

Bestyrelsen for OK-Odense    (fælles bestyrelse for OK-klubberne i Odense)

Formand:
Inge Frederiksen
Brogårdsvej 33 D, Bellinge
5250 Odense SV.
Tlf. 30 89 99 09
Ingefrederiksen61@gmail.com

Næstformand:
Annette Geertsen
Ansgargade 5
5000 Odense C.
tlf. 29 78 61 16
annette.geertsen@hotmail.com

Sekretær:                                                                                Bestyrelsesmedlem:
Mette Pedersen                                                                        Marianne Nielsen
Saxovej 111                                                                              Ildfuglevænget 65
5210  Odense NV.                                                                    5260 Odense S
Tlf. 20 70 47 89                                                                        Tlf. 40 61 40 65
olelanger@mail.dk                                                                   mnilars@gmail.com

Bogholder:                                                                              Bestyrelsesmedlem:
Anni Iversen                                                                             Ane Marie Jørgensen
Rulkedalen 72                                                                          Hasselvej 23
5260  Odense S.                                                                       5200 Odense V
Tlf. 27 64 34 94                                                                        Tlf. 65 94 25 65
Iversenhansen@mail.dk                                                           amhassel@kalnet.dk

Bestyrelsesmedlem:                                                               Bestyrelsessuppleant:
Solveig Thomsen                                                                      Ove Ladefoged
Sanderumhaven 11                                                                   Havtornvænget 11
5250  Odense SV.                                                                    5210 Odense NV
Tlf. 30 36 73 44                                                                        Tlf. 66 94 38 86
s.g.thomsen@dsa-net.dk                                                         olj.korup@hotmail.com

Bestyrelsessuppleant:                                                            Revisor:
Henrik Skaaning                                                                       Jette Andersen
Bjerggårds Alle 18                                                                   Sanderumhaven 56
5240  Odense NØ.                                                                   5250  Odense SV.
Tlf. 24 41 04 14                                                                        Tlf. 40 44 28 66
hsg@youmail.dk                                                                      jette-s-andersen@hotmail.com

Revisor:                                                                                   Revisorsuppleant:
Lars Nielsen                                                                              Mogens Nielsen
Ildfuglevænget 65                                                                    Kornmodvænget 37
5260  Odense S.                                                                       5210 Odense NV.
Tlf. 25 80 48 70                                                                       Tlf. 23 26 21 76
larsdn@gmail.com                                                                  mogens@rc-droner.dk