OK-Klubben fik ny formand i juni 2021

Den meget vellidte og engagerede formand Kirsten Runge
ville af helbredsmæssige årsager fratræde som formand for
OK-Klubben Odense.

På repræsentantskabsmødet – som afholdes

fredag den 23.april kl.14 i seniorhuset      fredag den 25. juni 2021 kl. 14.00 i seniorhuset

vil repræsentantskabets medlemmer vælge den ny bestyrelse,
som så selv konstituerer sig med ny formand.