OK-Klubben skal have ny formand

Den meget vellidte og engagerede formand Kirsten Runge
vil af helbredsmæssige årsager fratræde som formand for
OK-Klubben Odense.

På repræsentantskabsmødet – som afholdes

fredag den 23.april kl.14 i seniorhuset      fredag den 25. juni 2021 kl. 14.00 i seniorhuset

vil repræsentantskabets medlemmer vælge den ny bestyrelse,
som så selv konstituerer sig med ny formand.