Indkaldelser

3/8-2021: Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i OK-Klubberne, Odense
i Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000 Odense C fredag den 20. august 2021 kl. 11.30.

Dagsorden:

1. Valg af 1 revisor.
Jette Andersen (Sanderum) modtager genvalg.

De der ønsker at møde op bedes tilmelde sig pr. email til ingefrederiksen61@gmail.com

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


På Repræsentantskabsmødet d. 25. juni blev ny bestyrelse valgt. Se under “Om OK-Odense”


Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i OK-Klubberne, Odense
i Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000  Odense C  fredag den 25. juni 2021 kl. 14.00.

 Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse til orientering af årsregnskab for 2020 med påtegning af revisorer.
 4. Fremlæggelse til godkendelse af budget for 2021.
 5. Forslag til ændring af vedtægternes § 3 andet punkt og § 7. (bilag vedlagt).
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  På valg til bestyrelsen er
    Kirsten Runge, modtager ikke genvalg,
    Mette Pedersen (tidligere suppleant) modtager valg
    Inge Frederiksen er valgt fra Torsdags Hyggeklubben
    Solveig Thomsen er valgt fra Sanderum
    Ellen Kjær Hansen er valgt fra Korup.
 1. Valg af suppleanter til bestyrelse
      Else Vedel, modtager ikke genvalg
      Henrik Skaaning, modtager valg
      Ane Marie Jørgensen, modtager valg.   
 1. Valg af 2 revisorer.
      Inge Mikkelsen, modtager ikke genvalg
      Jette Andersen, modtager genvalg.
      Kirsten Rasmussen modtager valg.
 2. Valg af revisorsuppleant.
  Otto Olsson, modtager valg.       
 1. Eventuelt, herunder tale ved den afgående formand.

Efter repræsentantskabsmødet vil der være underholdning af musiker Peder Hansen.
Der vil på mødet blive serveret øl og vand.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Medlemmerne vil blive afkrydset på foreningens medlemsliste.

 

Bilag til punkt 5: