Aktiviteter Korup

OK-KORUP
Korup-klubben har til huse i Grævlingehuset, Grævlingeløkken 21, 5210 Odense NV., med socialt samvær og foredrag m.m.
Alle aktiviteter foregår hver tirsdag kl. 14.30 – 16.30.

Klubleder
Ellen Kjær Hansen         tlf. 23 35 91 65
ellenmarie@kalnet.dk

Kasserer:
Kirsten Schytte                   tlf. 23 69 06 19

Medhjælpere:
Anny Nielsen                    tlf. 42 19 61 11
Verna Muhlig                   tlf. 30 31 68 48
Anne Marie Rasmussen tlf. 42 17 63 69

Se kort