Om OK-Odense

OK-Klubben i Odense

Omsorgsklubben OK Odense er en forening af klubber, der på et upolitisk grundlag og inden for den sociale lovgivnings rammer arbejder for at bidrage til gode forhold for pensionister og medborgere på efterløn.

OK Odense er en del af Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark. Den første OK-klub blev oprettet på Frederiksberg i 1967 med det sigte at give ældre medborgere nyt livsindhold samt at bryde den isolation, som alt for mange ældre risikerer at blive ofre for.

OK-Klubberne i Odense har aktiviteter flere steder i byen:
Vi har aktiviteter i Seniorhuset, i Korup, i Sanderum og i Filosofhaven

Det kræver medlemsskab at deltage.
Medlemsbidraget er 250 kr. årligt.