OK-Klubben fik ny formand i juni 2021

Den meget vellidte og engagerede formand Kirsten Runge
ville af helbredsmæssige årsager fratræde som formand for
OK-Klubben Odense.

På repræsentantskabsmødet – som afholdes

fredag den 23.april kl.14 i seniorhuset      fredag den 25. juni 2021 kl. 14.00 i seniorhuset

vil repræsentantskabets medlemmer vælge den ny bestyrelse,
som så selv konstituerer sig med ny formand.

 

 

Indkaldelser

3/8-2021: Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i OK-Klubberne, Odense
i Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000 Odense C fredag den 20. august 2021 kl. 11.30.

Dagsorden:

1. Valg af 1 revisor.
Jette Andersen (Sanderum) modtager genvalg.

De der ønsker at møde op bedes tilmelde sig pr. email til ingefrederiksen61@gmail.com

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


På Repræsentantskabsmødet d. 25. juni blev ny bestyrelse valgt. Se under “Om OK-Odense”


Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i OK-Klubberne, Odense
i Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000  Odense C  fredag den 25. juni 2021 kl. 14.00.

 Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse til orientering af årsregnskab for 2020 med påtegning af revisorer.
 4. Fremlæggelse til godkendelse af budget for 2021.
 5. Forslag til ændring af vedtægternes § 3 andet punkt og § 7. (bilag vedlagt).
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  På valg til bestyrelsen er
    Kirsten Runge, modtager ikke genvalg,
    Mette Pedersen (tidligere suppleant) modtager valg
    Inge Frederiksen er valgt fra Torsdags Hyggeklubben
    Solveig Thomsen er valgt fra Sanderum
    Ellen Kjær Hansen er valgt fra Korup.
 1. Valg af suppleanter til bestyrelse
      Else Vedel, modtager ikke genvalg
      Henrik Skaaning, modtager valg
      Ane Marie Jørgensen, modtager valg.   
 1. Valg af 2 revisorer.
      Inge Mikkelsen, modtager ikke genvalg
      Jette Andersen, modtager genvalg.
      Kirsten Rasmussen modtager valg.
 2. Valg af revisorsuppleant.
  Otto Olsson, modtager valg.       
 1. Eventuelt, herunder tale ved den afgående formand.

Efter repræsentantskabsmødet vil der være underholdning af musiker Peder Hansen.
Der vil på mødet blive serveret øl og vand.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Medlemmerne vil blive afkrydset på foreningens medlemsliste.

 

Bilag til punkt 5:

Tur til Tirpitz 17. juni 2021

Indbydelse til besøg på Tirpitz-stillingen i Blåvand

98 OK-Odense medlemmer indbydes herved til at deltage i en gratis tur til Tirpitz torsdag den 17. juni 2021 med  afgang fra Børstenbindervej 5, Odense M, kl. 9.15.

Der skal blot betales et depositum på 50 kr. på reg.nr. 9570 kt.nr. 13 07 09 89 med angivelse af navn og medlemsnr. Beløbet tilbagebetales ved påstigning af bussen.

Der vil være spisning på Billum Kro kl. 11.15, hvor der serveres en busbuffet incl. 1 øl eller vand.

Herefter går turen til Tirpitz, hvor vi fra kl. 13.00 til 15.30 vil have mulighed for at besøge museet.

Kl. 15.30 kører bussen retur til Odense, hvor vi vil ankomme kl. 17.15.

Såfremt der tilmeldes flere end 98 personer, vil der blive foretaget lodtrækning.

Tilmelding skal ske til klubleder senest tirsdag den 1. juni 2021.

Med venlig hilsen

Kirsten Runge/Marc Ottsen

 

 

 1. Der medbringes Coronapas eller gyldig PCR-/lyntest der vil være mindre end 72 timer gammel ved hjemkomsten. Mundbind er påkrævet i bussen.

50 ÅRS – JUBILÆUMSFEST

Lørdag den 18.9 blev OK’s 50-års jubilæum fejret med pomp og pragt

124 festklædte medlemmer var troppet op til en gigantisk jubilæumsfest på hotel H.C. Andersen.

Bestyrelsen med Kirsten Runge i spidsen havde ellers haft masser af udfordringer op til.

Men det lykkedes alligevel at få stablet en meget flot fest på benene, selvom coronaen gjorde sit for at blokere for arrangementet.

Og på trods af diverse restriktioner blev det en aften vi sjældent vil glemme.

Formand Kirsten Runge holdt velkomsttalen og fortalte om OK gennem 50 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der blev også delt gaver ud
til tidligere formand
Hans Jørgen Rasmussen
(med hustru) for hans store engagement gennem stort set alle 50 år.

 

 

 

 

 

Marc Ottsen fik ligeledes overrakt
en vingave for hans virke som igangsætter
og inspirator og som dygtig kasserer i klubben

 

 

 

 

 

Desperate Divas og Fede Finn og Funnyboyz stod for underholdningen og skabte en helt unik stemning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 3 smukke kvinder fra    DESPERATE DIVAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FEDE FINN og
FUNNYBOYZ gav den fuld gas

og stemningen den var helt i TOP

 

 

 

 

 

 

OK Turneringsbridge onsdag

Vi spiller hver onsdag kl. 9 – 12.30.

Der er ledige pladser

Niveau: Øvet

Kontakt

Klubleder:
Lars Høst-Madsen
tlf. 30 43 43 71
laho1951@outlook.dk

Medhjælper:
Dorthe Bernt Andersen
tlf. 20 43 19 07

Konsulent:
Jens Ottesen
tlf. 20 30 24 77
mail: jensotte51@gmail.com